Voorwaarden

Voorwaarden Bruikleennemer

Alles wat je aandacht geeft, GROEIT

Om in aanmerking te kunnen komen stellen wij als voorwaarden dat je:

  • Tenminste 18 jaar bent
  • Aantoonbaar over een vast maandelijks inkomen (loondienst, uitkering, studiefinanciering) beschikt
  • Een familielid of goede vriend voor je garant kan laten staan;
  • Rechtmatig in Nederland verblijft en je mogelijke verblijfsvergunning nog tenminste 3 jaar geldig is;
  • Een verantwoordelijkheidsgevoel hebt en daarnaast flexibel en representatief bent;
  • Geen minderjarige inwonende kinderen heeft die bij je intrekken;
  • Over voldoende beheersing van de Nederlandse taal beschikt;
  • AANDACHT. van een compleet bruiklenerdossier (de gevraagde documenten) kan voorzien.

Wat is een compleet bruikleendossier?

Je bruiklenerdossier is compleet wanneer je alle onderstaande documentatie hebt geüpload:

  • Geldig kopie van je paspoort / identiteitskaart (rijbewijs is helaas niet toegestaan)
  • Kopie bankafschrift of screenshot vanuit internetbankieren waarop duidelijke te zien is:
   – tenaamstelling,
   – rekeningnummer,
   – de meest recente storting van het inkomen
  • Kopieën inkomensspecificaties van de afgelopen 3 maanden. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit loonstroken, uitkeringsspecificaties of brief toekenning studiefinanciering;
  • Kopie volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier AANDACHT.
  • Geldig kopie paspoort / identiteitskaart van de garantsteller (rijbewijs is helaas niet toegestaan)
  • Kopie meest recente inkomensspecificatie van de garantsteller. Dit kan bijvoorbeeld een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie zijn.

Belangrijk om te weten

 • Bij een bruikleenwoning worden twee personen geplaatst, tenzij anders aangegeven is. Bij een kamer wordt maximaal één kandidaat geplaatst.
 • Maximaal twee personen mogen een tijdelijke woning bewonen;
 • De overheid stelt strenge regels aan de tijdelijke verhuur/gebruik van woningen en ruimten. We zijn bij deze woningen verplicht je inkomen te controleren. Kijk bij de beschrijving van de woning of dit van toepassing is;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan, anders met schriftelijke toestemming;
 • Wij voeren object controle uit en hebben daarvoor jouw toestemming nodig;
 • Opzegtermijn is 28 dagen wederzijds;
 • Mogelijk onderdeel van inschrijving is het uitvoeren van een credit check, waarbij wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.

 

AANDACHT. benadrukt dat aan de eventueel aan inschrijving als zoeker van (bedrijfs)huisvesting verbonden kosten geen recht op plaatsing of toewijzing van huisvesting kan worden ontleend.

Na inschrijving vervalt het recht op restitutie van de inschrijfkosten aangezien wij direct onze service voor je starten.
Tip: Bewaar de originele versie van de inschrijfformulier AANDACHT. Deze heb je nodig wanneer je bij ons een overeenkomst gaat tekenen.

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT

Privacy

Aandacht vastgoed bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AANDACHT. B.V.
Oostercluft 66
8332 DH
Steenwijk
www.aandachtvastgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
AANDACHT. B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AANDACHT. B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AANDACHT. B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
AANDACHT. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. aandacht vastgoed bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AANDACHT. B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door aandacht vastgoed bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aandachtvastgoed.nl; Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AANDACHT. B.V.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AANDACHT. B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@aandachtvastgoed.nl

AANDACHT. B.V. is online bereikbaar. Kamer van Koophandel nummer 85683191. Het bankrekeningnummer is is INGB 0007 0007 64

Aandacht Vastgoed B.V. is online bereikbaar. Kamer van Koophandel nummer85690562. Het bankrekeningnummer is

 

WhatsApp chat