Gebruikers

Beheren

 

 

BEHEER

Werving en selectie bij een volledig inschrijfformulier.

AANDACHT. hanteert een strenge werving en selectieprocedure voor bewoners en gebruikers. Dit gebeurt altijd volgens een vaste structuur. Voor elk project van leegstaand vastgoed selecteren wij de bewoners, huurders of gebruikers. De werving en selectie wordt afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en de mogelijkheden van het vastgoed.

Hoe ziet de werving en selectie van bewoners eruit?

• Wij vragen alle belangstellenden via onze website om een online inschrijving;
• De afdeling recruitment nodigt alleen de belangstellenden uit voor een intakegesprek die aan de gestelde criteria voldoen;
• Iedere belangstellende dient langs te komen op het project voor een intake;
• Bij de intake worden alle benodigde documenten gecheckt en gekopieerd;
• Motivatie en houding zijn bepalend voor het mogen wonen en/of werken in objecten via AANDACHT.;
• Wij kiezen voor die bewoner/ gebruiker die laten zien verantwoordelijkheidsbesef te hebben;
• Is aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt aan de bewoner/ gebruiker een overeenkomst aangeboden;

Wij werken niet met wachtlijsten of aanbevelingen door andere bewoners. Bestaande bewoners & gebruikers hebben bij ons een streepje voor. Zij hebben bewezen dat er verantwoordelijk met een woon- of werkruimte om is gegaan.

Wie zijn de bewoners van leegstaande vastgoed en wie zijn dit?

• Jongeren en studenten op zoek naar hun eigen plek;
• Alleenstaanden die tijdelijk woonruimte nodig hebben;
• Kunstenaars en ambachtslieden op zoek naar een atelier of werkruimte;
• Startende bedrijven en zzp’ers op zoek naar betaalbare kantoorruimte;
• Arbeidsmigranten die hier voor korte tijd aan het werk gaan.
• Gebruikers en Huurders die door uw organisatie worden aangedragen

AANDACHT. heeft inmiddels een community opgebouwd met tevreden gebruikers. Er is voor ons gewoond en of gewerkt in leegstaand vastgoed.

Bruikleenovereenkomst

juridische contractvorm

Contract

Juridische contractvorm:

Vertrouwen is goed, maar goede afspraken werkt beter. AANDACHT. werkt met waterdichte, juridisch getoetste contracten waarin alle afspraken met de eigenaar, de bewoner,gebruiker en de werkzaamheden die AANDACHT. verricht zijn vastgelegd. U kunt er vanuit gaan dat wij altijd werken volgens de actuele wetgeving en dat alle beheeraspecten zoals verzekeringen, aansprakelijkheid en oplevering goed zijn geregeld. De verwachtte tijd dat uw pand leegstaat en de toekomstige bestemming bepalen welke contractvorm en beheersvorm voor uw project het meest geschikt is. 

Bruikleenovereenkomst (antikraak)

Geschikt voor periodes vanaf drie maanden. De bruikleenovereenkomst is de basis van het traditionele leegstandbeheer en biedt de meeste flexibiliteit. U heeft altijd binnen 28 dagen na opzegging uw pand weer terug. Er zijn de afgelopen jaren verschillende varianten ontwikkeld, waarbij afspraken worden gemaakt over nutskosten, onderhoud en tarieven. AANDACHT. werkt volgens de richtlijnen van het Keurmerk Leegstandbeheer, maar gaat ook een stapje verder. AANDACHT. biedt de markt dat alle opzichtrisico’s van medewerkers, gebruikers, leveranciers en passanten op uw project gedurende het beheer zijn gedekt. De organisatie is met de AANDACHT. regio aanpak altijd dichtbij en levert in grote projecten een aanspreekpunt, conciërge service of eigen kantoor.

 

 

WhatsApp chat